معارف کلیدی ترین سکتور با چالش های گوناگون

ساخت وبلاگ
چکیده : معارف کلیدی ترین سکتور در کشور با چالش‌های گوناگون روبرو است. ریس معارف بلخ علی الله امیری می‌گوید: ... با عنوان : معارف کلیدی ترین سکتور با چالش های گوناگون بخوانید :

معارف کلیدی ترین سکتور در کشور با چالش‌های گوناگون روبرو است.

ریس معارف بلخ علی الله امیری می‌گوید: نبود مکان و مواد مناسب برای آموزش، کمبود معلیمن، نبود امنیت از جمله مشکلاتی است، که در ساحات مختلف بلخ با این چالش مواجه است.

و نیز طی یک گفت‌و‌گو ویژه با تلویزیون آرزو افرزود: این مشکلات بیشتر در مناطق دوردست و صعب العبور می‌باشد. و من با تمام تیم کاری هم برنامه های روی دست داریم که تا این چالش ها بر طرف گردد.

در همین حال شکوریه مومند مسول نهاد های تحقیقات کودکان و زنان در بلخ می‌گوید: نظر به ارزیابی کیفت خدمات معارف از مردم داشتیم، مردم از کارکرد معارف راضی نیست. و معارف را نسبت معیار های طرح شده ناکام و ناکارا خوانده، و از جمله مشکلات اساسی را در نبود نصاب تعلیمی معیاری، کمبود استادان مجرب خوانده، و این چالش ها در ولسوالی ها بیشتر می‌باشد.

به اساس گزارش ها اگر معارف توجه نمایند ما درتمام مناطق استعداد‌های با ارزش داریم که با صیقل و تعلیم درست به گوهر های با ارزش مبدل می‌گردد

علی احمد باشنده ولسوالی چارکینج به گزاشگر آرزو گفته است؛ معارف نسبت به آموزش وتعلیم در ولسوالی ها به توجوع  است. ما خواهان این هستیم که با کمک نماید و نیز افزود به دلیل نه داشتن استادان در مکاتب بعضی اوقات خود مردم با پول شخصی شان استادان را تعین می‌کند، تا فرزندان شان را تعلیم دهید.

معارف زیربنای اساسی پشرفت هر کشور که نبود معیار مناسب تعلیم وتربیه باعث چالش های گوناگون در کشور می‌گردد، معارف پشرفت هر کشوری به حساب می‌آید.

 

 

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:08